80. výročie záloženia ČK – Jánom Kecerom

V nedeľu 9.3.2014 si Miestny spolok Červeného krížaIMG_5139

pripomenul 80. výročie jeho založenia. Jeho zakladateľom bol miestny farár (kanonik) v roku 1934 – Ján Kecera. Za jeho pôsobenia v Rabči sa veľa urobilo. Postavila sa Cirkevná škola, zriadil Zdravotné stredisko, rozšíril sa kostol o bočné lode-kaplnku-sákristiu v podstate do dnešnej podoby. Postavila sa farská budova-dnes slúži ako Dom Charitas, kupil sa nový organ, no a napokon bol aj ako starosta obce-necele 3 roky. Zomrel v Rabči a je pochovaný na miestnom cintoríne. Po sv. omši o 9:15 sa nezabudlo a z vďaky členovia a darcovia ČK položili veniec, zapálili sviecu a pomodlili sa za neho.

IMG_5099 IMG_5102 IMG_5111 IMG_5112 IMG_5113 IMG_5116 IMG_5117 IMG_5119 IMG_5123 IMG_5130 IMG_5131 IMG_5134 IMG_5135 IMG_5139Fotografia-0074 Fotografia-0072