Oznamy

  1. nedeľa cez rok

6 nedeľa

 

Pondelok

18.2.

15.00

pohrebná

+ Terézia Bartkovjaková
17.15 + Ján, Ján a Marcela
Utorok

19.2.

  6.30 + Pavol, Helena, Ján a Anna
17.15 Za Božie požehnanie Márie, Jozefa, Fratntiška a Milana
Streda

20.2.

  6.30 + Ľudovít, Jozef a Sabína
17.15 + Janka a Vendelín
Štvrtok

21.2.

  6.30 Za Božie požehnanie kňaza Thomasa
17.15 Za Božie požehnanie rodiny Jančovej
Piatok

22.2.

Katerda sv. Petra, apoštola, sviatok 6.30 + Štefan a Žofia
17.15 + Jozef
Sobota

23.2.

Sv. Polykarpa, biskupa a nučeníka, spomienka 7.00 + Ján, Anton, Jozefína a Terézia
Nedeľa

24.2.

7. nedeľa cez rok 7.00 Za ľud farnosti
9.15 + Florián, Jozef, Vladimír, Ondrej, Ľubomír, Janka a za Božie požehnanie Anny
11.00 + Kristína
18.15  
  • V pondelok o 15.00 bude pohreb + Terézie Bartkovjakovej
  • V utorok o 15.30 bude biblický pre deti. Po sv. omši bude biblicky večer. Téma: Samson
  • V stredu bude sv. omša s deťmi. Prosíme rodičov detí: Laury Fitákovej, Nely Gluštíkovej, Michala Gužíka, Vanesy Kanikovej a Adama Kovalička, aby mali službu medzi deťmi.
  • Vo štvrtok od 16.00 bude poklona pred Najsvätejšou sviatosťou Oltárnou.
  • V piatok o 15.45 bude stretko detí zo Združenia mariánskej mládeže so sestričkou Anastáziou
  • Na kostol bola obetovaná suma 195 ,-Eur. Všetkým darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať.
  • Cez týždeň budeme v sakrestii zapisovať na sv. omše na mesiace marec a apríl.
  • Dňa 21.2. 2019 (vo štvrtok) sa uskutoční stretnutie v rámci diecéznej školy viery. Stretnutie začína o 18.00 sv. omšou. Po sv. omši nasleduje prednáška na tému: Sviatosť pomazania chorých, ktorú prednesie Mons. Prof. Anton Tyrol, generálny vikár spišskej diecézy. Po prednáške bude priestor na diskusiu. Všetkých srdečne pozývame.
  • Na stolíku sú tlačivá na 2% z dane na Katechetický úrad

Upratovanie kostola:  Prosíme rodiny z čísla domov 935 až 959 a j č. 1183. Upratovanie bude v sobotu po omši o 7.30. Pán Boh zaplať všetkým vám, ktorí ste boli upratovať tento týždeň.