Oznamy

  1. nedeľa cez rok

Pondelok

11.9.

  18.15 + Vendelín a Janka
Utorok

12.9.

Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľub. spomienka 6.30 + Anton, Mária, Janka a Milan
18.15  Xxx
Streda

13.9.

Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka 6.30 Za Božie požehnanie Kristíny a Antona
18.15 Za Božie požehnanie Margity
Štvrtok

14.9.

Povýšenie svätého Kríža, sviatok 6.30 Za Božie požehnanie Márie
18.15 + Ľudovít
Piatok

15.9.

Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť 7.00 Za Božie požehnanie Marty, Martina, Antona a Evy
9.15 + Ján Lubas
11.00  
Sobota

16.9.

Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka 7.00 + Bohuš a žijúcich z rodiny
Nedeľa

17.9.

24. nedeľa cez rok 7.00 Margita Jagnešáková
9.15 Za ľud farnosti
11.00 Za Božie požehnanie Jozefa s rodinou

 

  • V utorok o 16.00 bude biblický pre deti. Po večernej sv. omši bude biblický večer. Téma: Voda zo skaly.
  • V stredu večer bude sv. omša s deťmi. Pri sv. omši bude odmenenie detí, ktoré kreslili v minulom školskom roku a cez prázdniny
  • Vo štvrtok od 17.00 bude poklona pred Sviatosťou oltárnou.
  • V piatok večer bude sv. omša pre mladých.
  • Na kostol bola obetovaná suma ………. €. Pán Boh zaplať všetkým darcom.

 

 

Upratovanie kostola:  prosíme veriacich z domov číslo ………………………………. Upratovanie bude v sobotu o 7.30 hod. Pán Boh zaplať tým, ktorí ste boli upratovať tento týždeň.