Oznamy

Veľkonočná nedeľa

Veľkonočná nedeľa (v PDF)

Pondelok

22.4.

Veľkonočný pondelok 7.00 Za Božie požehnanie Kataríny a Mariána (25 r. manželstva)
9.15 Za Božie požehnanie vnúčat
Utorok

23.4.

Veľkonočná oktáva 6.30 Za obrátenie hriešnikov
18.15 + Anton a Mária
Streda

24.4.

Veľkonočná oktáva 6.30 Za Božie požehnanie Apolónie s rodinou
18.15 + Anton a + z rodiny Michaľák a Ratičák
Štvrtok

25.4.

Veľkonočná oktáva 6.30 + Mária, Stanislav, Marián, Pavol a Elisabeth
18.15 + Jozef, Terézia, Jozef
Piatok

26.4.

Veľkonočná oktáva, 6.30 + Jozef a pozostalá rodina
18.15 + Anna, Pavol, Margita a Milan
Sobota

27.4.

Veľkonočná oktáva 7.00 +  z rodiny Márie
Nedeľa

28.4.

2. veľkonočná nedeľa

(Božieho milosrdenstva)

7.00 + Jaroslav a + z rodiny Kovalík
9.15 Za Božie požehnanie Jozefa a Gabriely (25 r. manželstva)
11.00 Za ľud farnosti
18.15 xxxxx
  • Cez veľkonočné obdobie sa modlí „Raduj sa, nebies Kráľovná“
  • Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu bude v pondelok o 9.00; utorok až piatok o 18.00, sobota po rannej sv. omši.
  • V utorok po večernej sv. omši bude biblický večer. Téma: Narodenie Samuela
  • V stredu bude svätá omša s deťmi. Prosíme rodičov detí: Martina Juritku, Lindy Juritkovej, Tamary Maslaňákovej, Jessicy Olešovej a Christiana Palitefku, aby mali službu medzi deťmi.
  • Vo štvrtok od 17.00 bude poklona pred Najsvätejšou sviatosťou Oltárnou.
  • V piatok večer bude sv. omša pre mladých a birmovancov.
  • Na kostol bola obetovaná suma 160,- €. Všetkým darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať

Upratovanie kostola:  prosíme veriacich z čísel domov 44 až 66 a aj č. 1277, v sobotu

o 7.30 hod. Pán Boh zaplať tým, ktorí ste boli upratovať tento týždeň.