Oznamy

  1. veľkonočná nedeľa

Pondelok

22.5.

  18.15 + Ondrej, Johana a Ondrej
Utorok

23.5.

  6.30 + Pavlína a Ignác
18.15 + Jozef, Ján, Vladimír a Terézia
Streda

24.5.

  6.30 Za Božie požehnanie Terézie
17.15 + Katarína
Štvrtok

25.5.

Nanebovstúpenie Pána, slávnosť, prikázaný sviatok 6.30 Na úmysel darcu
18.15 + Jozefína, Anton  a Vladimír
Piatok

26.5.

Sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka 6.30 Za Božie požehnanie Antona (60r.)
18.15 + Ľubomír, Jozef, Ján  a Anna
Sobota

27.5.

  14.00 sobášna Za novomanželov
15.00 sobášna Za novomanželov
16.00 sobášna Za novomanželov
Nedeľa

28.5.

7. veľkonočná nedeľa 7.00 + František Zibrin
9.15
11.00 Za ľud farnosti

 

  • V týždni sú prosebné dni (pondelok, utorok a streda). Obsahom sú prosby za úrodu.
  • V stredu bude svätá omša za účasti detí. Prosíme rodičov detí Jakuba Skurčáka, Diany Slovíkovej, Kataríny Vonšákovej, Simony Žitňákovej a Renáty Abaffyovej, aby mali službu medzi deťmi. Po sv. omši bude nácvik na prvé sväté prijímanie.
  • Vo štvrtok od 17.00 bude poklona pred Sviatosťou Oltárnou. Po sv. omši bude biblický večer. Téma: Egyptské rany.
  • Od piatku o 18.05 začíname novénu k Duchu Svätému a aj pred prvým sv. prijímaním.
  • V piatok bude sv. omša pre mladých a birmovancov.
  • Skúšanie birmovancov:

utorok o 14.00 skupina č. 14; o 14.45 skupina č. 13; o 15.30 skupina č. 12; o 16.15 skupina č. 11; o 17.00 skupina č. 10; o 19.00 skupina č. 9 a 8

streda o 14.00 skupina č. 7; o 14.45 skupina č. 6;     o 15.30 skupina č. 5; o 16.00 skupina č. 4; o 18.00 skupina č. 3; o 18.45 skupina č. 2 a 1

  • Upratovanie kostola:  prosíme veriacich z čísel 204-219  v sobotu o 7:00hod.    Pán Boh zaplať tým, ktorí ste boli upratovať tento týždeň.