Oznamy

         

—————————–19 nedeľa cez rok———————————

minulo-týždňové oznamy:   18 nedeľa cez rok    (4.8. – 11.8.)

Pondelok

12.8.

  18.15 + rodičia Bandík a Ďubek
Utorok

13.8.

  6.30 Za Božie požehnanie Róberta s rodinou
18.15 + Sabína
Streda

14.8.

Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka 6.30 Za Božie požehnanie  Jána, Lucie a rodiny
18.15 + Marta Vajdečková (30 deň)
Štvrtok

15.8.

Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť, prikázaný sviatok 6.30 Za ľud farnosti
18.15 Za Božie požehnanie  Jozefa
Piatok

16.8.

  6.30 Za Božie požehnanie  Janky
18.15 + Mária
Sobota

17.8.

  14.00

sobášna

Za Božie požehnanie   novomanželov
15.00 sobášna Za Božie požehnanie   novomanželov
16.00 sobášna Za Božie požehnanie   novomanželov
Nedeľa

18.8.

20. nedeľa cez rok 7.00 + Ľudovít a Emília Kobyliak
9.15 Za Božie požehnanie  Ľudovíta (jubilejná)
11.00 Za ľud farnosti
18.15 + Pavol a Mária Budzeľ
  • V stredu večer bude sv. omša s deťmi.
  • V piatok bude poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou po večernej sv. omši do polnoci.
  • Na kostol bola obetovaná suma 200,- €.  Všetkým darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať
  • Budúci víkend je odpustová slávnosť v Bobrove. Srdečne pozývame. Viac je na plagáte na nástenke.
  • Mladý animatorský kolektív pozýva všetkých na Týždeň plný prekvapení, ktorý sa bude konať od 26. augusta do 30. augusta. Program jednotlivých dní si môžete pozrieť na plagátoch a internetovej stránke MAK-Rabča. Zapisovať sa môžete v pimpoške, kde priamo pri zapísaní treba aj zaplatiť. Časy zapisovania sú uvedené na plagáte. Tešíme sa na vás.

Upratovanie kostola:  prosíme veriacich z čísla domov 335až 355 a aj č. 1169. (zahrnuté sú aj bytovky – dúfam, že prídete, lebo, aj vy potrebujete kostol na sviatosti) Upratovanie bude v sobotu o 7.30 hod.  Pán Boh zaplať všetkým vám, ktorí ste boli upratovať tento týždeň.

Na stolíku sú letáčiky Povolaným nablízku –  Pozvánka na kurz pre dievčatá a mladé ženy v komunite sestier dominikánok.