Oznamy

Veľkonočná-nedeľa-rokA

Pondelok

17.4.

Veľkonočný pondelok 7.00 Za Božie požehnanie Thomasa
9.15 + Pavol, Jozefína, František a Mária
Utorok

18.4.

Veľkonočná oktáva 6.30 + Martin, Mária, Jozef
18.15 Za Božie požehnanie Boženy (65r.)
Streda

19.4.

Veľkonočná oktáva 6.30 + Vladimír
18.15 + Ignác, Jozef a Peter
Štvrtok

20.4.

Veľkonočná oktáva 6.30 + Peter, Anna a Helena
18.15 + Anton a Mária
Piatok

21.4.

Veľkonočná oktáva 6.30 Za Božie požehnanie Pavla Čučku a rod.
18.15 + Ján Miklušák (1.výr.)
Sobota

22.4.

Veľkonočná oktáva 7.00 Za Božie požehnanie rod. Miklušákovej
Nedeľa

23.4.

2. veľkonočná nedeľa

(Božieho milosrdenstva)

7.00 + Ivan
9.15
11.00 Za ľud farnosti
  • Cez veľkonočné obdobie sa modlí „Raduj sa, nebies Kráľovná“
  • Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu bude v pondelok o 9.00; utorok až piatok o 18.00, sobota pred rannou sv. omšou.
  • V stredu bude svätá omša s deťmi. Prosíme rodičov detí: Sebastiána Kaníka, Michala Kozáka, Evy Masničákovej, Marcusa Miklušáka a Anny Muríňovej, aby mali službu medzi deťmi.
  • V stredu po večernej sv. omši bude stretnutie pastoračnej rady.
  • Vo štvrtok o 17.00 bude poklona pred Sviatosťou Oltárnou. Po sv. omši bude biblický večer. Téma: Povolanie Mojžiša
  • V piatok bude mládežnícka svätá omša pre mladých a birmovancov.
  • Na kostol bola obetovaná suma 50,- €.
  • Kto má záujem ísť na púť do svätyne Božieho milosrdenstva do Smižian dňa 23.apríla, môže sa prihlásiť u p. Marty Adamčíkovej v budove pošty. Sú ešte voľné miesta.
  • Upratovanie kostola:  prosíme veriacich z čísel domov 85-100, 1128, 1174, 1229, 1305, 1326  v sobotu o 7:30 hod. Pán Boh zaplať tým, ktorí ste boli upratovať tento týždeň.