Oznamy

  1. nedeľa v období cez rok

2 nedeľa cez rok

Pondelok

15.1.

  17.15 + Anton
Utorok

16.1.

  6.30 + Ján, Angela, Štefan a Mária
17.15 Za Božie požehnanie Oľgy
Streda

17.1.

Sv. Antona, opáta, spomienka 6.30 + Štefan, Žofia, Anton a Justína
17.15 + Anton a Anna
Štvrtok

18.1.

  6.30 + Jozef, Agneša, Pavol a Johana
17.15 + Marta a Jozef
Piatok

19.1.

  6.30 + Ľudovít a Pavlína
17.15 Za Božie požehnanie Margity s rodinou
Sobota

20.1.

Spomienka Panny Márie v sobotu, ľub. spomienka 7.00 Za Božie požehnanie rodiny Jaššák
Nedeľa

21.1.

3. nedeľa v období cez rok 7.00 + Peter a pozostalá rodina
9.15 Za ľud farnosti
11.00 Za Božie požehnanie Oľgy

 

  • V utorok o 15.00 na fare bude biblický pre deti.
  • V stredu bude sv. omša s deťmi. Prosíme rodičov detí: Lindy Chromekovej, Evy Kocúrovej, Alice Kozákovej, Patrície Kutlákovej a Marka Meška, aby mali službu medzi deťmi.
  • Vo štvrtok bude poklona pred Sviatosťou Oltárnou od 16.00 hod. Po sv. omši bude biblický večer. Téma: Nazireát
  • V piatok o 16.00 bude stretko detí na fare.
  • V piatok večer bude sv. omša s mladými. Po sv. omši bude adorácia.
  • Od 18.januára do 25.januára bude týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
  • Na kostol bola obetovaná suma 420,- €. Pán Boh zaplať všetkým darcom.

Upratovanie kostola:  prosíme veriacich z domov číslo 60-120 z Oravskej Polhory. Upratovanie bude v sobotu o 7:30 hod. Pán Boh zaplať tým, ktorí ste boli upratovať tento týždeň.