Oznamy

 1. nedeľa cez rok

28 nedeľa cez rok (v PDF)

Pondelok

15.10.

Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka 18.15 + Pavol a Johana
Utorok

16.10.

6.30 Za Božie požehnanie Terézie a rodiny
18.15 + z rodiny Zboroň
Streda

17.10.

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka 6.30 Za Božie požehnanie Johany a rodiny
18.15 + Jozef
Štvrtok

18.10.

Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok 6.30 + Elena a za Božie požehnanie  rodiny Jozefa
18.15 xxxx
Piatok

19.10.

  6.30 Za Božie požehnanie Tomáša s rodinou
18.15 + Jozefína, Jozef a Johana
Sobota

20.10.

Panny Márie v sobotu (ľub. spomienka), 7.00 +  Lukáš Skurčák
15.00

sobášna

za Božie požehnanie novomanželov
16.00 sobášna za Božie požehnanie novomanželov
Nedeľa

21.10.

29. nedeľa cez rok

(misijná)

7.00 Za ľud farnosti
9.15 Za Božie požehnanie rodiny Ratica
11.00
 • Pobožnosť svätého ruženca bude dnes o 15.00 hod.
 • Budúca nedeľa je misijná. Po svätých omšiach bude celonárodná zbierka na misie. Zvlášť bude obetovaná farnostiam v Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať
 • Cez týždeň budú októbrové pobožnosti sv. ruženca pol hod. pred večernou sv. omšou. V sobotu ráno pred sv. omšou.
 • V utorok bude biblický pre deti na fare o 16.00 hod. Po večernej sv. omši bude biblický večer. Téma: Prechod cez Jordán
 • V stredu bude sv. omša s deťmi. Prosíme rodičov detí: Natálie Žajákovej, Terezky Božeňákovej, Lívie Brišákovej, Laury Fitákovej a Nely Gluštíkovej, aby mali službu medzi deťmi.
 • Vo štvrtok sa spolu s deťmi zapojíme do aktivity „Milión detí sa modlí ruženec“. Začneme sa spolu modliť o 8.45 v kostole (2.vyučovacia hodina). Pozývame aj rodičov detí a všetkých, ktorí sa chcú zapojiť a spolu pomodliť.
 • Vo štvrtok bude poklona pred Najsvätejšou sviatosťou Oltárnou od 17.00 hod.
 • Dňa 18.10. 2018 (vo štvrtok) sa uskutoční v Námestove 2. stretnutie v rámci diecéznej školy viery. Stretnutie začína o 18.00 sv. omšou vo farskom kostole. Po sv. omši nasleduje prednáška na tému: Sviatosť birmovania, ktorú prednesie Mons. Prof. Anton Tyrol, generálny vikár spišskej diecézy. Po prednáške bude priestor na diskusiu. Všetkých srdečne pozývame.
 • V piatok o 16.30 bude stretko detí a mladých zo ZMM.
 • Na kostol bola obetovaná suma 160 ,- €. Darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Upratovanie kostola:  prosíme rodiny z čísla domu 586 až 603 a aj č. 1138, 1163, 1242 a 1172. Upratovanie bude v sobotu o 7.30 hod. Pán Boh zaplať vám, ktorí ste boli upratovať tento týždeň.