Oznamy

  1. adventná nedeľa

3 adventná

Pondelok

17.12.

  14.00 pohrebná + Helena Mihaľáková
17.15 + z rodiny Brišák
Utorok

18.12.

  6.30 + Ján, Pavlína, Ján, Anna a Ján
17.15 + Jozef Kubaľa (1.výr)
Streda

19.12.

  6.30 Za Božie požehnanie Tomáša, Marty, Stanislava s rodinou
17.15 + Jozef, Margita a Jozef
Štvrtok

20.12.

  6.30 + Anton a Pavlína
17.15 + Lukáš, Anton, Anna a Miroslav
Piatok

21.12.

  6.30

roráty

+ Jozef
17.15 Za členky ruže p. Jaššákovej
Sobota

22.12.

  7.00 + z rodín
Nedeľa

23.12.

4. adventná nedeľa 7.00 Za Božie požehnanie Jozefa a Margity
9.15 + Milan a pozostalá rodina
11.00 Za ľud farnosti
  • Nácvik birmovancov na koledovanie s Dobrou novinou bude v utorok po sv. omši na fare.
  • V utorok o 15.30 bude biblický pre deti. Po večernej sv. omši bude biblický večer. Téma: Neboj sa vziať k sebe Máriu
  • V stredu bude sv. omša s deťmi. Prosíme rodičov detí: Nikolasa Huceľa, Šimona Tadeáša Jagelku, Michala Jurigu, Martina Jutitku, Lindy Juritkovej, aby mali službu medzi deťmi.
  • Vo piatok ráno bude sv. omša rorátna (celý týždeň budú ranné sv. omše pri sviečkach.)
  • V piatok večer bude sv. omša pre mladých a birmovancov. Po sv. omši bude premietanie filmu pre skupiny 7. až 13. (koniec filmu bude okolo 20.00)
  • Na kostol bola obetovaná suma 30 ,-  Darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať.
  • Aj tento rok pôjdu mladí koledovať s Dobrou novinou. Ide o koledovanie spojené so zbierkou na podporu projektov v krajinách Keňa, Etiópia, Rwanda, Uganda a Južný Sudán. Tí, ktorí prijmú deti a mladých s koledou podporia stavbu škôl, nemocníc, studní v týchto chudobných krajinách. U nás bude toto koledovanie 26.decembra (na Štefana) popoludní. Kto ich chce prijať nech sa zapíše na papier na stolíku. Môžete si z stolíka zobrať aj noviny „Dobré noviny“, kde sa môžete viac dozvedieť o uskutočnených projektoch a rôzne príbehy ľudí, žijúcich v tých krajinách Afriky. Ďakujeme, že ste ochotní prijať koledníkov a podporiť takto dobrú vec.

Sviatosť zmierenia pred  vianočnými sviatkami

dnes od 13.30 do 15.30

Upratovanie kostola:  prosíme rodiny z čísla domov 771 až 791 a aj č. 1197 a 1145. Upratovanie bude v sobotu o 7.30 hod. Pán Boh zaplať vám, ktorí ste boli upratovať tento týždeň.