Oznamy

 1. nedeľa cez rok

28 nedeľa cez rok  (oznamy v PDF)

Pondelok

14.10.

  18.15 Za Božie požehnanie Petra a Zdeny (30r. manželstva)
Utorok

15.10.

Sv. Terézie od Ježiša (z Avily), panny a učiteľky Cirkvi, spomienka 6.30 Za Božie požehnanie Antona a Kristínu
18.15 Za Božie požehnanie Gustáva (50r.)
Streda

16.10.

6.30 Za zdravie a Božie požehnanie Milana, Janu a deti
18.15 Za Božie požehnanie Terézie a rod.
Štvrtok

17.10.

Sv. Ignáca Antiochojského, biskupa a mučeníka, spomienka 6.30 + Ján a Pavlína
18.15 + Žofia, Pavol, Emília
Piatok

18.10.

Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok 6.30 Za Božie požehnanie Oľgy (60r.)
18.15 + Lukáš a Róbert a pozostalá rodina
Sobota

19.10.

Panny Márie v sobotu, ľub. spomienka 7.00 Za Božie požehnanie Michala  s rodinou
Nedeľa

20.10.

29. nedeľa cez rok

Misijná nedeľa

7.00 Za Božie požehnanie Anny
9.15 Za ľud farnosti
11.00 Za Božie požehnanie Emílie
18.15 + Mária a Michal Vnenčák
 • Pobožnosť sv. ruženca bude dnes o 15.00 hod.
 • Budúca nedeľa je misijná. Po svätých omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou a chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.
 • Ružencová pobožnosť pol hodinu pred večernými sv. omšami. V sobotu ráno (Modlia sa: v pondelok deti a mladí zo ZMM, utorok matky, stredu deti, štvrtok miništranti, piatok mládež, v sobotu chlapi.
 • V utorok po sv. omši bude biblický večer. Téma: Dávid a Goliáš
 • V stredu bude sv. omša s deťmi. Prosíme rodičov detí: Agáty Tisoňovej, Markusa Vojtěcha, Stanislava Vonšáka, Anety Barborákovej, a Dariny Bartkovjakovej, aby mali službu medzi deťmi.
 • Vo štvrtok bude poklona pred Najsvätejšou sviatosťou Oltárnou od 17.00 hod.
 • Vo štvrtok 17. októbra 2019 sa Námestove uskutoční ďalšie stretnutie 2. ročníka Diecéznej školy viery. Sv. omša sa začne o 18.00 a po nej bude katechéza. Októbrová katechéza sa bude týkať 2. a 3. Božieho prikázania.
 • V piatok sa aj naša farnosť zapojí do „Milión detí sa modlí ruženec“, spolu s deťmi sa v kostole pomodlíme ruženec o 9.00 hod. Pozývame aj rodičov a starých rodičov.
 • V piatok o 16.30 bude stretko detí zo Združenia mariánskej mládeže.
 • Budúcu nedeľu bude v našej farnosti duchovná obnova Ružencového bratstva. Príde P. Filip Ďubek, OP, ktorý bude mať sv. omše o 9.15. a 11.00 , popoludní o 13.30 bude pobožnosť sv. ruženca a po nej príhovor. Pozývame všetkých členov ruží. /Program je na nástenke/
 • Na kostol bola obetovaná suma 240,- €.  Z klubu dôchodcov darovali 100,- Eur.Všetkým darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Upratovanie kostola:  prosíme veriacich z čísla domov 543 až 563 a aj č. 1299 a 1318  Upratovanie bude v sobotu o 7.30 hod.  Pán Boh zaplať všetkým vám, ktorí ste boli upratovať tento týždeň.