Oznamy

  1. nedeľa cez rok

11 nedeľa cez rok

Pondelok

18.6.

  6.30 Za Božie požehnanie Anny a rodina
Utorok

19.6.

  6.30 Za obrátenie hriešnikov
18.15 + Anton, Janka a Anna
Streda

20.6.

  6.30 + z rodiny Jaššák a Kovalík
18.15 + Stanislav Vonšák (1.výr)
Štvrtok

21.6.

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka 6.30 Za Božie požehnanie kňaza Thomasa
18.15 + Jozef a Mária
Piatok

22.6.

  6.30 + z rod. Adamčík a Kozoň
18.15 + Terézia Vrábeľová (1.výr)
Sobota

23.6.

Spomienka Panny Márie v sobotu, ľub. spomienka 7.00 Na poďakovanie dobrodincom
Nedeľa

24.6.

Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť 7.00 Za Božie požehnanie Marcely, Jany a ich rodín
9.15 + Apolónia Žiláková (1.výr.)
11.00 Za ľud farnosti

 

  • V utorok bude biblický pre deti o 16.00 na fare.
  • V stredu bude svätá omša s deťmi. Prosíme rodičov detí: Nikoly Brišákovej, Sáry Ferancovej, Zuzany Jagelkovej, Diany Kormanovej a Kamily Kovalíkovej , aby mali službu medzi deťmi.
  • Vo štvrtok bude poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou od 17.00 hod. Po sv. omši večer bude biblický večer. Téma: Kliatba a zlorečenie.
  • V piatok o 15.00 bude stretko detí zo ZMM na fare.
  • Na kostol bola obetovaná suma 390 ,- €. Darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať.
  • Siedmaci a ôsmaci, ktorí chcú ísť na birmovku a neodovzdali prihlášku, nech prinesú do stredy na faru.
  • Kto má záujem ísť na muzikál „Povolanie pápež“ o sv. Jánovi Pavlovi II., (6.9.2018 o 18.30 v Nitre) nech sa zapíše čím skôr na papier na stolíku, aby sme poprípade dali možnosť ísť ľuďom z inej farnosti.

Upratovanie kostola:  prosíme rodiny z čísla domu 213 až 227 a aj č. 1118, 1153, 1209, 1336, 1196, 1192, 1193. Upratovanie bude v sobotu o 7.30 hod. Pán Boh zaplať vám, ktorí ste boli upratovať tento týždeň.