Oznamy

  1. nedeľa cez rok

33 nedeľa

Pondelok

20.11.

  17.15 + Johana Kudlaňáková (1.výr)
Utorok

21.11.

Obetovanie Panny Márie, spomienka 6.30 Za členov ruže Justíny Bolibruchovej
17.15 Na poďakovanie za 35 r. manželstva
Streda

22.11.

Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka 6.30 Za Božie požehnanie Karola a Margitu s rodinou
17.15 Za ľud farnosti
Štvrtok

23.11

  6.30  Xxxx
17.15 + Janka, Florián, Jozef, František, Stanislav a Mária
Piatok

24.11

Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov, spomienka 6.30 + Jozef, Pavlína, Emília a Ľudovít
17.15 + Janka a Albín
Sobota

25.11.

 Sv. Katraíny, Alexandrijskej, panny a mučenice, ľub. spomienka 7.00 + Janka, Juraj a Ján
Nedeľa

26.11.

34. nedeľa cez rok

Krista Kráľa

 

7.00 + Marta a Pavlína
9.15 Za Božie požehnanie Helena a rod.
11.00 Na úmysel celebranta
  • V utorok o 15.00 na fare bude biblický pre deti.
  • V stredu bude sv. omša s deťmi. Prosíme rodičov detí: Kamily Kovalíkovej, Tomáša Kozáka, Veroniky Labudovej, Ženetty Neupauerovej a Niny Novákovej, aby mali službu medzi deťmi.
  • Vo štvrtok od 16.00 bude poklona pred Sviatosťou oltárnou. Po večernej sv. omši bude biblický večer. Téma: Židovské sviatky
  • V piatok o 16.00 bude stretko detí ZMM na fare. Pozývame všetky deti.
  • V piatok večer bude sv. omša pre mladých.
  • Na kostol bola obetovaná suma 240,- €. Pán Boh zaplať všetkým darcom.
  • Dnes bude o 15.00 hod v kinosále v Rabči benefičný koncert pre Katku. Vyzbierané peniaze pôjdu na rehabilitačný pobyt pre Katku Budzeľovú. Viac na plagáte.
  • Dnes po sv. omšiach budú mladí a deti predávať perníkové srdiečka v rámci zbierky Boj proti hladu. Zakúpením srdiečka podporíte projekty v najchudobnejších krajinách sveta.
  • Na stolíku sú kalendáre na budúci rok a vianočné pohľadnice.

Upratovanie kostola:  prosíme veriacich z domov číslo 709-720, 1145, 1211, 1212, 1213, 1283, 1290, 1310, 1320, 1331. Upratovanie bude v sobotu o 7.30 hod. Pán Boh zaplať tým, ktorí ste boli upratovať tento týždeň.