Oznamy

  1. Veľkonočná nedeľa

4 veľkonočná nedeľa

Pondelok

23.4.

Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, spomienka 18.15 +  Jozef
Utorok

24.4.

  6.30 Za Božie požehnanie Pavla a Marty (40 r. manželstva)
18.15 Za Božie požehnanie Vladimíra a Márie a deti
Streda

25.4.

Sv. Marka, evanjelistu, sviatok 6.30 + z rod. Pikoš a Urban
18.15 + Justína Revajová (1. Výr.)
Štvrtok

26.4.

  6.30 + Justína, Ján, Anna a  Mária
18.15 Za Božie požehnanie Jozefa a Adriany
Piatok

27.4.

  6.30 + z rod. Jančo a Kovalík
18.15 Za Božie požehnanie rodiny
Sobota

28.4.

  7.00 Za členov ruže Heleny Čulovej.
15.00

sobášna

Za Božie požehnanie novomanželov
Nedeľa

29.4.

5. veľkonočná nedeľa 7.00 Za Božie požehnanie Marty a Jána (40 rokov manželstva)
9.15 + Karol a pozostalá rodina
11.00 Za ľud farnosti
  • Dnes je zbierka na seminár. Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
  • V utorok o 16.00 bude na fare biblický pre deti.
  • V stredu bude svätá omša s deťmi. Prosíme rodičov detí: Petra Skurcoňáka, Patrika Slovíka, Tomáša Svetláka, Zuzany Vargončíkovej a Marka Barnaša, aby mali službu medzi deťmi. Prosíme deti, aby prišli na nácvik spevu do kostola o 17.30 hod.
  • Vo štvrtok bude poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou o 17.00. Po sv. omši bude biblický večer. Téma: Svätá vojna proti Madiánčanom
  • V piatok o 17.00 bude stretko detí zo ZMM na fare. Po sv. omši stretko mladých zo ZMM.
  • Od pondelka môžete nahlásiť v sakrestii na sv. omše na mesiace máj a jún.
  • Na kostol bola obetovaná suma 165,- €. Darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať.

 

Upratovanie kostola:  prosíme veriacich z čísel domov 46 až 66 a aj č. 1277 Upratovanie bude v sobotu o 7.30 hod. Pán Boh zaplať tým, ktorí ste boli upratovať tento týždeň.