Farnosť

Krátko z histórie farnosti

Rabča sa nachádza v námestovskom dekanáte spišského biskupstva. Spomína sa v roku 1564 v daňových súpisoch Oravského panstva.

No ako existujúca je už zaznačená na rukopisnej mape z roku 1550. Od roku 1656 patrila Rabča do rabčickej farnosti, predtým do trstenskej. V roku 1658 Rabčania postavili vo svojej dedine kostolík a v roku 1711 vybudovali nový, keďže pôvodný už nevyhovoval. V roku 1771 bola postavená farská budova a v roku 1772 zriadená farnosť. Farský kostol je zasvätený Navštíveniu Panny Márie. V súčasnosti má 4500 obyvateľov.

Obec Rabča vydala v roku 2006 knihu Rímsko-katolícka farnosť Rabča. http://www.rabca.sk/media/RK_farnost_Rabca_1772_2006_web.pdf

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rabčanský kostol (4) Rabčanský kostol (8)

kostol v noci