Ako vzniklo MOP

Náš začiatok datujeme do roku 2006. Vlastne už oveľa skôr. Začalo to prípravou na sviatosť birmovania.

Vďaka ochotným mladým ľuďom – animátorom, sme sa pravidelne stretávali a pripravovali sa na sviatosť birmovania, ktorá nám napokon bola vyslúžená v roku 2005. Viacerých z nás, tieto stretká natoľko oslovili, že sme sa chceli stretávať aj po prijatí sviatosti birmovania. A tak sa aj stalo. Začali sme sa stretávať pravidelne každý piatok po mládežníckej sv. omši. Na stretnutiach sme sa rozprávali, modlili, ale aj smiali, zabávali.
A nezostalo to len pri týchto piatkových stretnutiach. Postupne sme začali spoločne hrávať basketbal, organizovať diskotéky, pobyty na chatách, rôzne výlety…

Naši animátori, ktorí nás mali na starosti, nám boli vhodným príkladom až natoľko, že sme aj my túžili stať sa animátormi. Byť tými, ktorí nežijú život len pre seba, ale aj pre druhých. Byť tými, ktorí oduševňujú druhých. Byť tými, ktorým záleží na životoch ostatných mladých. Byť tými, ktorí trávia s mladými čas a snažia sa byť pri nich, keď to potrebujú. Vhodnou príležitosťou na prejavenie našich schopností bola príprava na sviatosť birmovania, ktorá sa konala od septembra 2007 do apríla 2008. Počas tohto obdobia sme už neboli tými, ktorých niekto viedol, ale stali sme sa tými, ktorí viedli iných. Bola to ťažká skúška, bola to drina, bola to veľká zodpovednosť.

Po ukončení tejto prípravy na prijatie sviatosti birmovania sa k nám pridali ďalší mladí. Sú to prevažne pobirmovaní mladí, ktorí sa túžia stretávať aj naďalej. Presne tak ako my na začiatku. A tak sa nám tu rodí ďalšia generácia MOPu.