Opekačka pri pimpoške

dsc05476Konečne, po zime prichádza jar. Oteplilo sa a my sme sa rozhodli stráviť pekný slnečný deň spolu. Chceli sme vypnúť telku a ísť von. Stretnúť sa s kamarátmi, ponaháňať a pokecať, troška povystrájať, jednoducho urobiť si pekný deň. Tak sa aj stalo.

Pokračovať v čítaní

Publikované v ZMM

Herňa a pimpoška otvorená

Keď som prišiel do Rabče, nevedel som, čo je to pimpoška. Dnes už viem, že deti a mládež našej farnosti majú priestor, kde môžu rôznym spôsobom zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Pravidelné stretká, hry, pozeranie zaujímavých filmov… Som veľmi rád, že od novembra sa nám možnosti opäť o trochu rozšírili. V nedeľu 31. októbra 2010 sme totiž slávnostne otvorili Herňu pri pimpoške.

Pokračovať v čítaní

Pomazanie chorých

Základné informácie
• pomazanie chorých je sviatosť, ktorou cirkev nebezpečne chorých veriacich odporúča trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil utrpenie a spasil ich
• je prosbou o uzdravenie telesné i duševné (teda jej účinkom je aj odpustenie všetkých hriechov)
• pomazanie chorých sa môže vyslúžiť veriacemu, ktorý sa začína pre chorobu alebo starobu ocitať v nebezpečenstve
• prijatie sviatosti sa môže opakovať, ak chorý po vyzdravení znova upadol do ťažkej choroby alebo ak sa počas trvania tej istej choroby nebezpečenstvo stalo vážnejším

Pokračovať v čítaní

Pokánie

Kedy je možné v našej farnosti prijať sviatosť zmierenia?
• mimo prvopiatkového týždňa: pol hodinu pred večernou svätou omšou v týždni (pondelok až piatok)
• v prvopiatkový týždeň: streda a piatok od 9:30 do 11:00, od 16:30 do 18:00 a v ostatné dni v týždni pol hodinu pred večernou sv. omšou

Eucharistia

Rozpis svätých omší vo farnosti.
Slávnosť Prvého svätého prijímania
Každoročne sa vo farnosti pripravuje na prijatie Eucharistie približne 60 detí. Príprava prebieha na vyučovaní náboženstva v školách, na sv. omši za účasti detí (každú stredu a v rodinách. Deti navštevujúce 3. alebo vyššiu triedu ZŠ sa na začiatku školského roku prihlásia na sv. omši alebo na náboženstve. Podmienkou prijatia prvého sv. prijímania je krst.
Formálna príprava sa skladá z týchto častí:
• účasť na vyučovaní náboženskej výchovy
• účasť na svätých omšiach pre deti každú stredu a na nedeľných svätých omšiach
• aktívna výchova zo strany rodičov (napr. účasť na sv. omšiach, na stretnutiach s kňazom)

Pokračovať v čítaní

Krst

Základné informácie
• prijať krst môže každý človek, ktorý ešte nie je pokrstený
• udelenie krstu môžu požiadať rodičia dieťaťa alebo samotný krstenec (ak dovŕšil 14. rok života)
• vyslúženie krstu sa žiada vo farnosti podľa bydliska. Pokiaľ nás žiadajú o krst veriaci bývajúci mimo farnosti Rabča, musia sa preukázať dovolením ich vlastného farára (licenciou ku krstu).

Pokračovať v čítaní