Dobrá novina

Dobrá novina_2018 (v PDF)

Dobrá novina, šťastná hodina.
Dobrá novina, šťastná hodina.
Čo sa v tejto noci stalo?
Nebo svetu svetlo dalo.
Dobrá novina, šťastná hodina….

 

Koledovanie deti z eRka  pod názvom DOBRÁ NOVINA funguje na Slovensku už od roku 1995. Podstatou Dobrej noviny je finančná i nefinančná pomoc ľuďom v Afrike. Samozrejme ani tento rok, ako obvykle na 2. sviatok vianočný, nesmelo chýbať koledovanie v našej farnosti a obci Rabča. Keďže v rokoch 2018/2019 farnosť pripravuje birmovancov k prijatiu sviatosti birmovania, do koledovania sme zapojili aj ich. Birmovanci boli odhodlaní sa podieľať na koledovaní. Celkovo po koledovaní chodilo 29 koledníkov. Na koledovaní sa vyzbieralo 1 490,05€. Koledníkov prijalo 63 domov. Každej domácnosti, ktorá prijala koledníkov, úprimné Pán Boh zaplať za vašu štedrosť a dobré srdce voči ľudom v ďalekej Afrike.

 

Ako možno podporiť Dobrú novinu i naďalej?

  • modlitbou;
  • finančným príspevkom na účet SK77 1100 0000 0029 4045 7894, SWIFT: TATRSKBX (Tatra banka);
  • darcovskou SMS v hodnote 2 € v čase od 1.11.2018 do 31.1.2019 v sieti O2, Orange a Telekom s textom DMS DOBRANOVINA na číslo 877 (podiel prevedený na účet zbierky z každej DMS je 1,92 €), donorsforum.sk;
  • zapojením sa do dobrovoľníckej činnosti.