Duchovná obnova birmovancov.

Duchovná obnova birmovancov.duch.obnov.bir   V dňoch 13.-15. januára sa druhá časť birmovancov zúčastnila duchovnej obnovy na Slanici. Vyrazili sme z Rabče o 17-tej hodine. Po príchode sme sa ubytovali a mali svätú omšu s otcom Ľubošom a pánom farárom. Potom bola večera a začali sme hlavný program. Na začiatok sme sa predstavili a zoznámili s novými animátormi Zdenkou, Stanom a sestričkou Dorotou. Prvá prednáška bola na tému stvorenie človeka a jedinečnosť a originalita každého z nás, tak ako nás Boh stvoril. Následne na to bola aktivita, kde si vytváranie originálnych ľudí mohol každý vyskúšať. Vyrábali sme si sadrové masky na tvár. Večerná modlitba bola tak trochu netradičná. Viac sme odprosovali, chválili, ďakovali a prosili. V sobotu sme ráno začali modlitbou a pokračovali v prednáškach na témy o prvom hriechu, svätej spovedi, Duchu Svätom. Pomedzi prednášky boli vždy zaujímavé aktivity. Poobede sme sa špeciálne pripravovali na sviatosť zmierenia, a kto chcel mohol ju aj prijať. Večer k nám prišli sestričky z Trstenej a modlitebníci z Námestova, ktorí sa za nás modlili počas adorácie. V nedeľu na nás po svätej omši čakala posledná prednáška na tému Cirkev a spoločenstvo. Otec Ľuboš nám vysvetlil, kto je Cirkev a prečo každý z nás potrebuje patriť do spoločenstva. Zahrali sme si hru, pri ktorej sme potrebu spoločenstva mohli otestovať a vyskúšať. Potom sme sa rozlúčili a vrátili opäť do Rabče. Počas celého víkendu sa o naše brušká veľmi dobre starali študenti – mladí kuchári, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Tiež chceme poďakovať animátorom z ústia za ich čas, ochotu i slová povzbudenia na ceste za Ježišom.