Duchovnú obnovu viedol páter Ivan Barus

Dňa 12.10.2018 sa konala v našej farnosti v Rabči, v kostole Navštívenia Panny Márie duchovná obnova. Duchovnú obnovu viedol páter Ivan Barus. Téma duchovnej obnovy bola: „Ako pôsobí nadprirodzená Božia milosť, anjeli a zlí duchovia na život človeka, manželstva a rodiny.“ Celý program začal prednáškou o 17:00 hodine. Pokračovaním duchovnej obnovy bola svätá omša v tradičnom čase. Po svätej omši bola adorácia spolu s modlitbou za uzdravenie tela a duše. Nech je nám všetkým tento čas duchovnej obnovy požehnaním pre ďalšie dni.