Farnosť

Krátko z histórie farnosti

Rabča sa nachádza v námestovskom dekanáte spišského biskupstva. Spomína sa v roku 1564 v daňových súpisoch Oravského panstva.

No ako existujúca je už zaznačená na rukopisnej mape z roku 1550. Od roku 1656 patrila Rabča do rabčickej farnosti, predtým do trstenskej. V roku 1658 Rabčania postavili vo svojej dedine kostolík a v roku 1711 vybudovali nový, keďže pôvodný už nevyhovoval. V roku 1771 bola postavená farská budova a v roku 1772 zriadená farnosť. Farský kostol je zasvätený Navštíveniu Panny Márie. V súčasnosti má 4500 obyvateľov.

Obec Rabča vydala v roku 2006 knihu Rímsko-katolícka farnosť Rabča. http://www.rabca.sk/media/RK_farnost_Rabca_1772_2006_web.pdf

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

*Dvojmanuálový organ s pedálom

*24 znejúcich registrov 

*postavený českou firmou Rieger – Kloss po II.vojne  v 50.rokoch  pod  opusovým číslom 3070.  

*je považovaný jedným z najväčších organov na Hornej Orave.   

*Má aj 2 jazykové registre (Trúbka 8´ na II.manuáli a Pozaun 16´ v pedáli) ako aj otvorený Principálbas 16´

v pedáli (jeho najväčšie píšťaly majú 5m), tieto 3 zmienené registre bežné organy nemajú. Bohatá registrová dispozícia (výber 24 registrov)  umožňuje vytvoriť rozdielne zvukové farby organa pre hudobný sprievod liturgie celého cirkevného roka – na Vianoce, pôst, Veľkú noc a pod.  Zároveň  jeho zvuková výbava umožňuje využiť nástroj aj na  príležitostné koncertné účely 

*Nástroj má pneumatickú traktúru a kuželkové vzdušnice so značnou citlivosťou na zmeny klímy (teplota a vlhkosť 

*Píšťalový fond je prevažne z menej kvalitného zinku vrátane prospektových píšťal.  Len malé píšťaly sú z cínu. Organ mal väčšiu opravu dávnejšie (pred cca 15 rokmi), membrány boli vtedy menené za nové.  Posledná oprava bola  v r.2018.

Registrová dispozícia:

I.manuál: C-g3                   II.manuál:                      Pedál: C-f1

Bourdon 16´                       Principál rohový 8´        Principálbas 16´

Principál 8´                         Kryt trubicový  8´          Subbasa 16´

Flauta 8´                             Vox celestis 8´               Bourdon 16´

Salicionál 8´                        Flauta 4´                        Oktávbas 8´

Oktáva 4´                            Roh nočný 4´                 Chorálbas 4´

Flauta trub. 4´                     Nasard 2 2/3´                  Pozaun 16´

Oktáva 2´                            Flauta lesná 2´                I – P 8´

Mixtúra 4x                          Tercia 13/5´                      II – P 8´

II – I 16´ 8´ 4´                      Cymbal 3x

Trúbka 8´

II – II 16´ 4´

Pomocné zariadenia:      VK  PL  TT  Cresc.  Žalúzia II.man.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rabčanský kostol (4)

Rabčanský kostol (8)

kostol v noci