Jasličková pobožnosť

Jasličková pobožnosť 2018

 

25.decembra sa mládež, ktorá sa v našej farnosti pripravuje na prijatie sviatosti birmovania, zhostila viacerých hereckých úloh. Predstavili sviežo a nie celkom obvykle pripravenú Jasličkovú pobožnosť:

Jej dej sa odohrával v prítomnosti, kde Mária s Jozefom a malým Ježiškom prišli až sem k nám, do súčasného sveta. Hľadali miesto, kde by mohli zotrvať a čakať na troch kráľov dneška, ktorí sa malému Ježiškovi majú pokloniť.

Obsah tohtoročnej Jasličkovej pobožnosti bol zameraný na sebareflexiu každého jedného z nás – na to, ako my osobne prežívame Vianočné sviatky. Či sme pripravení v tento čarovný čas na prijatie Ježiška do našich životov, alebo sú sviatky skôr časom zhonu a mamony.

Birmovanci sa na prijatie sviatosti mohli teda pripravovať aj takouto zážitkovou formou. Dostali možnosť sebarealizovať sa či už pri vytváraní kulís, spevom sprievodných kolied alebo samotným vystupovaním.

Ďakujeme všetkým ktorí sa prišli pokloniť malému Ježiškovi i prostredníctvom Jasličkovej pobožnosti a boli tak súčasťou udalosti, ktorá je Pánu Bohu na Slávu.

 

Z pobožnosti:

„Každý rok, dokiaľ Kristus Kráľ bude mať svoje kráľovstvo, každý rok na Božie narodenie, Mária v raji očakáva tu pozemskú noc, kde sa v súmraku a smútku narodilo jej šťastie – najväčšie šťastie zo všetkých šťastí na svete.“