Jasličková pobožnosť, 2016

Jasličková pobožnosť, 2016. jasličky2016“I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesto v hostinci.” Lk 2,7

Jasličková pobožnosť, prostredníctvom ktorej si sprítomňujeme narodenie nášho Pána Ježiša Krista, sa ako každoročne uskutočnila v našej farnosti 25.decembra. V čom spočíva jej význam? Skúsme sa kúštik zamyslieť nad zmyslom vianočného obdobia a jasličkovej pobožnosti. Boh sa do nás za20161225_162133_hdr-2miloval, zamiloval sa tak, že nám na svet poslal samotnú Lásku, svojho jednorodeného Syna.   Je to Radosť a my sme sa chceli tiež zapojiť do tejto Radosti, oslavy príchodu nášho Pána. Keď sa stretnú dobré srdcia, dokážu vytvoriť niečo krásne, niečo Božie. Do príprav na Jasličkovú pobožnosť sa zapojili detičky, mladí, dospelí. V krásne vyzdobenom kostole sa zhromaždili početné rodiny, zároveň účinkujúcich detí, mládeže, ktoré sa v danú výnimočnú chvíľu spojili v jedno ako Božia rodina. Všetkým účinkujúcim, hercom a obyvateľom našej farnosti vyprosujem hojné milosti od nášho Ježiška. Nádej, Lásku, Pokoj do sŕdc, nech je pre nás všetkých, nastávajúci rok 2017 veľkým požehnaním. Ďakujeme. 🙂