Kňaz Ján Buc v Rabči

Ján Buc

Otec Janko Buc: ,, Každý jeden z nás je darom od Boha!“

Milý, charizmatický, priateľský, vtipný, láskavý  a hlavne plný Ducha Svätého! Asi takto by sme opísali o. Janka Buca, ktorý nás poctil svojou prítomnosťou  v dňoch 18.- 19. 2. 2017.

Duchovná obnova v našej farnosti sa začala prednáškou o 16:00 do ktorej nás o. Janko uviedol modlitbou. Nasledovala samotná téma. V nej sa o. Janko zameral na mladých a kde poukázal na to, aby sme žili v pravde a nie v klamstve o nás samých. Tak je možné nájsť pokoj.  Každý jeden z nás je darom! Máme svoju hodnotu, až takú, že sme stáli za to, aby Ježiš za nás vylial svoju krv!  Boh je Ten, ktorý je Všemohúci, ktorý sa o nás stará s vľúdnosťou. Nikdy nemá chvíle, kedy nás miluje menej alebo viac!  V každom úseku nášho života nás miluje rovnako!Buc

Po prednáške nasledovala moderovaná adorácia sprevádzaná naším mládežníckym spevokolom a modlitbami za našu farnosť.

Po adorácii nasledovalo stretnutie animátorov s naším vzácnym hosťom a spoločná večera.  Po večeri nás o. Janko povzbudil k práci s mladými, aby sme sa nebáli výjsť z tej našej komfortnej zóny, kde je nám dobre, kde cítime svoje istoty! Nebáť sa úplne dôverovať Bohu a modliť sa bez plánu B!  🙂  Položiť si jednoducho otázku, kde som ja v tom vzťahu s Bohom! V diskusii nám zodpovedal na  naše otázky. Cítili sme ako žije svoju vieru a nie sú to len naučené frázy.

Spoločne strávený čas sme zakončili požehnaním o. Janka. V nedeľu sa nám o. Janko prihovoril na všetkých troch omšiach. O odpúšťaní a láske!

Milý o. Janko, dakujeme Vám za Vašu návštevu, boli ste pre nás veľkým požehnaním a radosťou! Nech Pán žehná Vás a Vaše dielo! Veríme, že sa ešte niekedy stretneme! 🙂

http://www.tvlux.sk/archiv/play/2222