Krst

Základné informácie
• prijať krst môže každý človek, ktorý ešte nie je pokrstený
• udelenie krstu môžu požiadať rodičia dieťaťa alebo samotný krstenec (ak dovŕšil 14. rok života)
• vyslúženie krstu sa žiada vo farnosti podľa bydliska. Pokiaľ nás žiadajú o krst veriaci bývajúci mimo farnosti Rabča, musia sa preukázať dovolením ich vlastného farára (licenciou ku krstu).

Čo je potrebné, ak chcete požiadať o vyslúženie sviatosti krstu?
• navštíviť nás
• musí existovať opodstatnená nádej, že dieťa bude nielen pokrstené, ale aj vychovávané v katolíckom náboženstve

Kto môže byť krstným rodičom?
• má byť určený samotným krstencom alebo jeho rodičmi (pokiaľ je krstenec ešte dieťa) a má mať úmysel a byť schopný plniť túto úlohu
• katolík, po prijatí sviatosti birmovania a Eucharistie
• pokiaľ je ženatý, manželstvo bolo uzatvorené v katolíckom obrade
• má byť praktizujúcim kresťanom
• nemôže to byť otec alebo matka krstenca
• kresťan, ktorý nie je katolíkom, nemôže byť krstným rodičom, len svedkom krstu

Dôležitou súčasťou krstu je príprava krstenca (pokiaľ je ešte dieťaťom, tak jeho rodičov) ako aj príprava krstných rodičov.