Manželstvo

Sobášna príprava  ( http://rabcice.fara.sk//)

 

Po vzájomnej dohode kňazov z farností Rabča, Rabčice, Sihelné a Oravská Polhora bude pre snúbencov a záujemcov o sviatosť manželstva z uvedených farností prebiehať spoločná príprava k uzavretiu sv. manželstva formou jedného spoločného stretnutia trvajúceho celú sobotu.

Termíny stretnutí: 17.1.2015 21.3.2015 6.6.2015 26.9.2015 Na každý termín je limit 20 párov. Príspevok na obed a réžiu je 10 € na osobu. Prihlásiť sa treba najneskôr 1 týždeň pred plánovaným termínom. Prihlasovanie začne 8.12.2014. Pri prihlasovaní uveďte nasledovné údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia, farnosť bydliska, farnosť konania sobáša (údaje za oboch z páru)

Prihlásiť sa je možné na: rabcice@kapitula.sk Kto sa nemôže zúčastniť v uvedených termínoch, je možné prihlásiť sa na sobášnu prípravu v Ústí nad Priehradou v nasledovných termínoch: 27.3. – 29.3. 2015 a 1.5. – 3. 5. 2015 (viac informácií na: www.domanzelstva.sk), alebo na iných miestach na Slovensku. Ďakujeme za pochopenie a veríme, že spoločne sa nám podarí budovať rodiny podľa vzoru Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa.

 

Vaši kňazi

 

 

Základné informácie

 • Manželstvom vzniká medzi mužom a ženou celoživotné spoločenstvo, ktoré je zamerané na dobro manželov, ako aj na plodenie a výchovu detí
 • Manželstvo Kristus povýšil na sviatosť, preto každý pokrstený katolík vstupujúci do manželstva, je povinný uzatvoriť sviatostné manželstvo (teda v katolíckom obrade)
 • Ak sú obaja snúbenci katolíci o vyslúženie manželstva sa žiada vo farnosti jedného zo snúbencov (podľa bydliska), ak je katolíkom len jeden zo snúbencov o vyslúženie manželstva sa žiada v jeho farnosti
 • Pokiaľ nás žiadajú o vyslúženie manželstva veriaci bývajúci mimo farnosti Rabča, musia sa preukázať dovolením ich vlastného farára (licenciou k sobášu)
 • Mnohí pokrstení katolíci žijú vo zväzku bez toho, aby prijali sviatostné manželstvo (boli sobášení buď civilne alebo v nekatolíckom obrade); chceme im podať pomocnú ruku a pomôcť im, aby ich zväzok bol platný aj cirkevne a mohli tak pristupovať k sviatostiam; ak máte podobný problém, neváhajte nás kontaktovať

Čo je potrebné, ak chcete požiadať o vyslúženie sviatosti manželstva?

 • Navštíviť nás tri mesiace pred plánovaným uzatvorením manželstva (kratšie len z oprávnených dôvodov)
 • Predložiť: krstné listy snúbencov (nie staršie ako tri mesiace), potvrdenú zápisnicu z matriky Obecného úradu (doklady je možné predložiť aj neskôr)
 • Pri prvom stretnutí sa spisuje zápisnica a dohoduje sa priebeh predmanželskej prípravy

Niektoré dôležité poznámky

 • Cirkevné právo uvádza, že katolícki snúbenci, ktorí ešte neprijali sviatosť birmovania, majú ju pred prijatím manželstva prijať, ak je to možné bez veľkej ťažkosti (z toho vyplýva, že katolík žiadajúci o sobáš by mal mať birmovku)
 • Pokiaľ je jedna stránka nepokrstená, platné uzatvorenie manželstva je podmienené dišpenzom diecézneho biskupa
 • Pokiaľ je jedna stránka platne pokrstená, ale nie v katolíckej cirkvi (napr. v pravoslávnej cirkvi), dovolené uzatvorenie manželstva je podmienené dovolením (licenciou) diecézneho biskupa

V obidvoch vyššie spomenutých prípadoch musia snúbenci podpísať vyhlásenie, v ktorom:

 • Katolícka stránka sľubuje, že urobí všetko čo bude môcť, aby deti pochádzajúce z tohto manželstva boli pokrstené a vychovávané v katolíckej viere
 • Nekatolícka stránka svojím podpisom len potvrdzuje, že je oboznámená so záväzkom katolíckej stránky

Príprava na manželstvo

Pri prvom stretnutí si so snúbencami dohodneme priebeh bezprostrednej prípravy na prijatie sviatosti manželstva, ktorú predpisuje cirkevné právo

Príprava sa skladá z niekoľkých stretnutí so snúbencami, ktorých obsahom sú základné pravdy viery, práva i povinnosti veriaceho kresťana, sviatostná i liturgická príprava na slávenie manželstva