Mikuláš starším a osamelým

IMG_0039

Zas a opäť je tu Mikuláš. Z tohto sviatku majú asi najviac radosť deti. No u nás v Rabči sa deti pod vedením Združenia mariánske mládeže rozhodli robiť radosť aj tým starším. Tak ako je u nás zvykom, pripravili sa balíčky, ktoré spozorovala obec, cez centrum voľného času. Pripravené balíčky sa rozdelili do štyroch skupín a hurá, išla sa robiť radosť iným. V každej skupine bol minimálne jeden vedúci a päť- šesť detí. Deti si spievali, sem tam aj tancovali, no hlavne navštevovali našich spoluobčanov, ktorým venovali darček a chvíľku svojho času. Po odovzdaní všetkých balíčkov, sa všetky skupinky stretli na fare. Zhodnotili celú akciu, ktorá sa im veľmi páčila a už teraz sa na ňu tešia o rok. Dúfam, že takú radosť mali z toho aj nami navštívení ľudia.

Chcem poďakovať všetkým zúčastneným, ktorí si našli čas a išli aj napriek zime von medzi ľudí a k ľuďom. V dnešnej dobe sa to veľmi cení, lebo pohodlnosť sa zakorenila v našich srdciach a je ťažké prekonať ju, no tieto deti a mladí nad ňou zvíťazili. Taktiež patrí veľké ďakujem Centru voľného času Rabča, ktoré finančne zabezpečilo akciu a pánu farárovi za ochotnú spoluprácu.

Danka

DSC00106IMG_0047IMG_0030IMG_0028