Miništranti

Naša farnosť má šťastie na usilovných a obetavých miništrantov.

Trávime spolu čas nielen pri oltári, ale aj na ihrisku či v telocvični.

Aspoň raz za mesiac sa snažíme stretnúť, aby sme spoločne v službe Bohu i ľuďom rástli.