MOP – mladí oslavujú Pána

Kto sme?

Nebojte sa, nie sme žiadna sekta ani nič podobné. Sme normálni mladí ľudia z Rabče, ktorí sa radi stretávajú, rozprávajú, zabávajú,… Sme mladí ľudia, ktorí túžia niekam patriť. Tiež sme však mladí ľudia, ktorí si uvedomujú, že smrťou sa tento život nekončí a záleží na nás ako ho prežijeme. A preto sa snažíme našimi životmi oslavovať Pána a od toho je odvodený aj náš názov MOP – „mladí oslavujú Pána“. Či sa nám to darí? To nech posúdia iní. Skratka MOP má však ešte jeden význam. Mop je nástroj, ktorý slúži na čistenie a je v neustálom kontakte s vodou. A takí sme aj my. Voda je náš živel. Milujeme ju v akomkoľvek skupenstve. Niekedy nám stačí aj malý potôčik siahajúci po členky nato, aby sme sa dobre zabavili a do nitky sa namočili.

Čomu sa venujeme?

Našou hlavnou pracovnou náplňou bola príprava birmovancov na sviatosť birmovania. Počas nej sme sa každé dva týždne stretávali s mladými vo veku 12 – 15 rokov. Preberali sme rôzne témy, vzájomne sa spoznávali, modlili sa, hrali hry. V rámci tejto prípravy sme uskutočňovali aj rôzne akcie a výlety, v ktorých pokračujeme aj naďalej. Sú to rôzne aktivity určené pre deti, mládež, ba dokonca aj rodičov.

Chceš sa pridať?

Stačí prísť na piatkovú „mládežnícku“ sv. omšu a po nej počkať chvíľu pred kostolom a určite stretneš nejaké debatné skupiny mladých. Tak sa len pripoj a pýtaj sa. Určite sa dozvieš viac.