Odpustová slávnosť 2.7.2014

 

 

SONY DSC

SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC

 

 

Pán Boh zaplať:

organistom, spevákom „mladých duchom“, dychovej hudbe Rabčanka, kostolníkom, požiarníkom, mladým a deťom, miništrantom, kvetinárkam, pekárni zo Zubrohlavy, diakonovi a nášmu celbrantovi novému Rabčanskému p. kaplánovi a všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžili za dôstojne slávenie odpustovej sv. omše.

Autor: organista Bc. Jozef Oselský; fotograf: Peter Čull