Oznamy

 1. nedeľa cez rok

7 nedeľa

Pondelok

24.2.

  18.15 + z rodiny Tarčák a Rusnák
Utorok

25.2.

  6.30 Za Božie požehnanie manželov Antona a Annu
18.15 + Jozef a Jozefína
Streda

26.2.

Popolcová streda 6.30 + Jozef
18.15 Jozef, Anton, Jozefína
Štvrtok

27.2.

  6.30 Za Božie požehnanie Moniky a jej rodiny
18.15 + Jozef, Ľudovít , Ján a Ferdinand
Piatok

28.2.

  6.30 Za Božie požehnanie manželov 35 rokov od sobáša
18.15 Za členky ruže Kristíny Lubasovej
Sobota

29.2.

  7.00 + Jozef, Jozefína, Jozef a Marta
Nedeľa

1.3.

1. pôstna nedeľa 7.00 Za Božie požehnanie Amálie s rodinou
9.00
11.00 Za ľud farnosti
18.15
 • Na budúcu nedeľu bude jarná zbierka na charitu.
 • V utorok bude pokolona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou od 17. 00. Na konci poklony  bude odprosujúca pobožnosť za hriechy spoločnosti.  (Možnosť získať odpusky: návšteva Oltárnej sviatosti a adorácia aspoň pol hodiny)
 • V utorok po večernej sv. omši bude biblický večer. Téma: Dávid a Betsabe
 • V stredu je pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia.
 • V stredu bude sv. omša s deťmi. Prosíme rodičov detí: Dariny Bartkovjakovej, Dávida Bejdáka, Sofie Belkoťákovej, Maroša Bolibrucha a Lukáša Domina, aby mali službu medzi deťmi.
 • V piatok o 17.45 bude pobožnosť krížovej cesty. Po sv. omši si budeme môcť uctiť relikvie Sv. Kríža
 • V piatok o 15.00 bude stretko detí zo ZMM.
 • Na budúcu nedeľu po krížovej ceste bude stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí.
 • Na kostol bola obetovaná suma 210,- €.  Všetkým darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať.
 • Cez týždeň budeme zapisovať na sv. omše na marec a apríl.
 • Na stolíku sú tlačivá na 2% z vašej dane pre rôzne cirkevné organizácie.
 • Na stolíku sú obálky s Pôstnou krabičkou pre Afriku, ktoré už poznáte z minulých rokov. Môžete tak pomôcť ľuďom žijúcim v chudobných krajinách sveta.
 • Prišiel časopis „Milujte sa“. Cena je 1,50 – Euro

Upratovanie kostola:  prosíme veriacich z čísla domov 911 až 934 a aj č. 1272. Upratovanie bude v sobotu o 7.30. Pán Boh zaplať všetkým vám, ktorí ste boli upratovať tento týždeň.

Pozývame všetky deti na akcie počas jarných prázdnin. Zapísať sa môžete ešte dnes po sv. omšiach v pimpoške. Program je na plagáte. Platí sa pri zapisovaní. V utorok sa pôjde k Hájovni. Odchádza sa o 10.00 od pimpošky. Tešíme sa na vašu účasť.

Aktivita na pôst

Od Popolcovej stredy začína Pôstne obdobie, kedy sa pripravujeme na umučenie a zmŕtvychvstanie Pána Ježiša. Pozývam všetky rodiny, aby sa zapojili do tejto prípravy, a to tým, že budeme počas pôstu v rodinách čítať Sväté písmo, konkrétne Evanjelium podľa Matúša a v piatok a v nedeľu sa pomodlíme Krížovú cestu, či už v kostole, alebo doma. Pôstna modlitba v rodine je na stolíku. Začíname na Popolcovú stredu 26.2. Keď rodina prečíta jednu kapitolu z Biblie a v piatok a v nedeľu sa pomodlí krížovú cestu v kostole, alebo doma, pri najbližšej návšteve kostola vloží jedno malé ohnivko reťaze (krúžok) z modrého do červeného košíka. Našou úlohou bude rozlámať čo najviac ohniviek na reťazi, ktorá je na kríži. Jeden deň modlitby = jedno malé ohnivko reťaze. Za desať malých ohniviek odoberieme jedno veľké ohnivko z reťaze na kríži. Pomocou modlitby aspoň troška odčiňme svoje hriechy a Ježišove bolesti. Rozpis čítania nájdete na stránke farnosti alebo na nástenke pri kostole.

 

 

Minulo-týždňové OZNAMY:

6 nedeľa

5 nedeľa

4 nedeľa Obetovanie Pána