Oznamy

 1. Adventná nedeľa

2 adventná

Pondelok

9.12.

Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť 6.30 Za Božie požehnanie Jána
18.15 Za členov ruže Marty Gužíkovej
Utorok

10.12.

  6.30 + Jozef a pozostalá rodina
18.15 Za Božie požehnanie Jolany (70r.)
Streda

11.12.

  6.30 + Peter, Pavol, Anna, Anton, Helena a Ján
18.15 + Ondrej
Štvrtok

12.12.

Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej, ľub. spomienka 6.30

roráty

Za Božie požehnanie Terézie (80r.) a novomanželov Dominiku a Jozefa
18.15 Za členky ruže p. Vedjelovej
Piatok

13.12.

Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka 6.30 Za Božie požehnanie Martina a jeho rodinu
18.15 + Lucia
Sobota

14.12.

Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka 7.00 + z rodiny Drda a Zboroň
Nedeľa

15.12.

3. adventná nedeľa 7.00 Za ľud farnosti
9.15 + Helena Mihaľáková (1.výr.)
11.00 Za Božie požehnanie Jozefa (50r.) a rodiny
18.15 + Ján a Jozefína
 • Minulú nedeľu bola zbierka na charitu. Vyzbieralo sa 1.540,38 Eur. Všetkým darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať.
 • Dnes popoludní pôjdu mladí s Mikulášom ku chorým ku ktorým chodievame na prvé piatky.
 • V týždni sú zimné kántrové dni (streda, piatok a sobota). Záväzný je jeden deň. Obsahom sú: duchovná obnova rodín, spravodlivosť a pokoj vo svete.
 • V pondelok je v našej farnosti celodenná poklona. Vyloženie sviatosti bude po rannej sv. omši a odloženie pred večernou sv. omšou. Prosím, nájdime si cez deň čas na návštevu Pána v Eucharistii.
 • V utorok po sv. omši bude biblický večer. Téma: Dávid ušetrí život Šaula
 • V stredu bude sv. omša s deťmi. Prosíme rodičov detí: Marcela Porvicha, Branka Randjaka, Sofie Špliňovej, Tobiasa Vargončíka a Olívie Vedjelovej , aby mali službu medzi deťmi.
 • Vo štvrtok ráno bude sv. omša rorátna (pri sviecach). Prosím doneste si lampáše alebo sviece.
 • Vo štvrtok bude poklona pred Najsvätejšou sviatosťou Oltárnou od 17.00 hod.
 • V piatok o 16.30 bude stretko detí. Pozývame všetky deti.
 • Na kostol bola obetovaná suma 265,- €.  Všetkým darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať..

Upratovanie kostola:  prosíme veriacich z čísla domov 715 až 729 a aj č. 1213, 1195, 1211, 1212, 1331, 1283, 1311, 1332, 1201, 1364, 1344, 1187, 1309, 1148.  Upratovanie bude v sobotu o 7.30.  Pán Boh zaplať všetkým vám, ktorí ste boli upratovať tento týždeň.

Prosíme vás, aby ste svoje použité hygienické vreckovky nenechávali v laviciach. Je to nevhodne a nehygienické. Kostolníci  ich po vás musia po svätých omšiach upratovať a nebolo by to iste príjemné ani vám. Naučme sa nechať v kostole po sebe poriadok a aj takto totiž prejavujeme úctu voči tomuto posvätnému miestu.

Ak máte v advente výročnú  svätú omšu, prípadne chcete priniesť obetný dar, prosíme vás, aby ste nenosili kvety. Liturgické smernice zakazujú v advente a v pôste zdobiť oltáre kvetmi, má sa tým aj takto navonok vyjadriť striedmosť a miernosť tohto posvätného času.

Ponúkame CD, ktoré obsahuje 13 adventných piesní. V  balíku sa nachádzajú aj ilustrácie k jednotlivým pesničkám, ich texty a akordy a súčasne vyšla aj brožúrka s príbehmi, ktoré sú inšpirované piesňami z CD. Piesne priamo súvisia s Vianocami tak, že každá postava, ktorú nájdeme pod vianočným stromčekom v betleheme, má „svoju pieseň“ o tom, ako sa pripravovala na narodenie Ježiška. Piesne vytvárajú špecifickú atmosféru adventu – radostné očakávanie podnecujúce k aktívnej príprave. Cena balíčka je 9 € .

 

Minulotýždňové oznamy:

1 adventná

Krista kráľa

33 nedeľa cez rok

32-nedeľa-cez-rok,

31 nedeľa cez rok