Už aj fotky z rozlučky s p. kaplánom…

Kaplanovi---projektor

Vďační farníci sa poďakovali p. kaplánovi za službu kňažstva a to v piatok po mládežníckej sv. omši . Vďačné slová v podaní správcu farnosti p. farára a „delegáta“ za nás mladých a v podstate všetkých farníkov Jarka sa niesli v duchu pastoračnej práce p. kaplána. Nechýbala prezentácia fotografií ako rekapitulácia z pôsobnosti kňaza pri komkoľvek. Či to bol mladý, starý, dieťa, spevák, lektor, dôchodca……, pre každého si vedel nájsť slovo do reči – (pod. ako slovo do bitky 🙂 )

 

Ďakovný pozdrav!!!

*** Drahý náš pán kaplán! V knihe Kazateľ čítame: „Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom… Svoj čas má odmlčať sa, svoj čas má prehovoriť…” (Kaz 3, 1.7) Bol čas, keď sme Vás prvýkrát vítali v tomto chráme, keď sme sa spoločne stretávali, keď ste nás v Božom mene rozhrešovali a zrazu nastal čas, keď sa máme rozlúčiť no nie navždy, aby ste mohli ísť plniť Božiu vôľu na nové a možno viac zodpovednejšie pôsobisko – ako pôsobisko správcu farnosti Hrabušice.

Nezdá sa, ale naozaj prešli necelé tri roky a my  mladí sme vyrástli a Vy pán kaplán okrem toho, že ste sa nám ostrihali, tak ste sa snažili po celé tie roky pomôcť hľadať nie len nám mladým, ale aj všetkým ostatným, cestu, ktorá nás ma priviesť do neba.

Teraz sa medzi nami na tomto mieste iste nachádzajú ľudia, ktorí sú na Vás isto hrdí, niekto si možno o Vás robí starosť a iní by sa zas chcel vyplakať sa na Vašom ramene. No a nám mladým?, sa naskytla možnosť, kde budeme tráviť voľné chvíle počas leta, no i zas na východe Slovenska, kde odišiel aj predošlý p. kaplán Lettrich, ale vy teraz ďalej a tam sme ešte tiež neboli. 🙂

V túto chvíľu sa Vám, milý pán kaplán, v mene celej farnosti v mene nás mladých, v mene zboru Maranatha, Mladých duchom, organistov, kostolníkov, miništrantov, lektorov, chcem poďakovať za Vašu obetavú službu, za láskavé a povzbudivé slová, za príklad verného kňazského života, za každý Váš dobrotivý úsmev, ale i za usmernenia. Úprimne Vám prajeme a vyprosujeme, aby Vás na novom pôsobisku Pán Boh naplnil svojím požehnaním.

Ešte raz Vám za všetko vyslovujeme PON BUG ZAPLAC.

A teraz mi dovoľte, aby sme si krátkou prezentáciou zrekapitulovali Vaše pôsobenie medzi nami.  (klip).

 

SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC

Autor: Bc. Jozef Oselský, Jaroslav Jagnešák ml.; Fotograf: Ing. Pavol Jurčák