Pokánie

Kedy je možné v našej farnosti prijať sviatosť zmierenia?
• mimo prvopiatkového týždňa: pol hodinu pred večernou svätou omšou v týždni (pondelok až piatok)
• v prvopiatkový týždeň: streda a piatok od 9:30 do 11:00, od 16:30 do 18:00 a v ostatné dni v týždni pol hodinu pred večernou sv. omšou