Pomazanie chorých

Základné informácie
• pomazanie chorých je sviatosť, ktorou cirkev nebezpečne chorých veriacich odporúča trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil utrpenie a spasil ich
• je prosbou o uzdravenie telesné i duševné (teda jej účinkom je aj odpustenie všetkých hriechov)
• pomazanie chorých sa môže vyslúžiť veriacemu, ktorý sa začína pre chorobu alebo starobu ocitať v nebezpečenstve
• prijatie sviatosti sa môže opakovať, ak chorý po vyzdravení znova upadol do ťažkej choroby alebo ak sa počas trvania tej istej choroby nebezpečenstvo stalo vážnejším

Starostlivosť o chorých v našej farnosti
• pravidelne každý prvopiatkový týždeň navštevujeme chorých, ktorým vysluhujeme sviatosť zmierenia a podávame Eucharistiu; každý chorý veriaci môže o takúto pravidelnú návštevu požiadať
• vždy pred Vianocami a Veľkou nocou ponúkame možnosť navštíviť aj chorých, ktorí si neželajú pravidelnú mesačnú návštevu
• spravidla raz za rok ponúkame chorým spoločné vyslúženie pomazania chorých, ktoré sa koná vo farskom kostole pri svätej omši

Súrne vyslúženie pomazania chorých
• kedykoľvek je to potrebné môžete nás požiadať o udelenie pomazania chorých
• v takomto prípade nás kontaktujte na telefónnom čísle (043) 559 41 09 alebo 559 41 56