Púť tretiakov a štvrtákov….

Púť tretiakov a štvrtákov na Levočskej hore a v Spišskej Kapitulew1

V sobotu 24.10.2015 sa naši tretiaci a štvrtáci spolu s rodičmi a v sprievode duchovných otcov vdp. Petra Bolibrucha a vdp. Andreja Adamčáka vybrali na púť do Levoče. Od rána bolo veľmi pekné slnečné počasie, ktoré nám ešte viac dodávalo síl k dobrej nálade. Pre mnohých to bola úplne prvá návšteva Levočskej mariánskej hory, ktorá sa nám odkryla zaliata slnkom a krásne sfarbeným jesenným lístim. Po príchode do baziliky sme boli prítomní na svätej omši, kde sme sa stretli s pútnikmi zo Švošova a aj našimi kamarátmi diakonmi Samkom a Ferkom. Po svätej omši nám naši duchovní otcovia porozprávali o Mariánskej hore v Levoči, o tom prečo sa tam konajú každoročne v júli púte a aj o tom, že v tomto roku si pripomíname 20 rokov od návštevy pápeža Jána Pavla II. na tomto mieste. Po krátkej zábave: Kto prvý vybehne hore kopcom ku bazilike, sme si nasmerovali naše kroky na návštevu do Spišskej Kapituly. Tam nám naši kamaráti diakoni Samko Štefanides a Ferko Perignát predstavili seminár, vysvetlili deťom, čo je to za miesto, načo slúži ako sa nazývajú študenti na tejto vysokej škole, čo robia vo voľnom čase a ukázali nám aj priestory, v ktorých sa zdržiavajú počas celého školského roka. Navštívili sme aj kaplnku v seminári, ktorá je zasvätená svätému Jánovi Nepomuckému, tiež katedrálu svätého Martina a biskupský úrad, kde sídli spišský biskup Štefan Sečka. Veľmi spontánne a neplánované stretnutie prebehlo aj s otcom biskupom, s ktorým sa naše rabčianské deti porozprávali a pofotili. Obohatení o nové vedomosti a správne unavení sme sa pobrali na cestu domov. Zo srdca Pán Boh zaplať duchovným otcom, diakonom a pánom šoférom za krásnu púť a šťastný návrat do Rabče. 🙂  rodičia