,,Skáčme, bežme len nehrešme“.

,,Skáčme, bežme len nehrešme“.

V nedeľu 8.7. 2018 sa v Rabči uskutočnil deň plný prekvapení. Tak ako každé leto tak ani toto by sa nemohlo začať bez tejto našej akcie. Krásnu slnečnú nedeľu plnú radosti si prišlo vychutnať okolo 350 detí. O prípravu a celý priebeh akcie sa postaralo 45 animátorov. Pre deti bolo pripravených 25 súťaži na ktorých mohli zbierať žetóny a pečiatky. Pečiatky zbierali na tombolové lístky a potom za to že obehli všetky súťaže mohli vyhrať rôzne ceny. Deti taktiež na súťažiach získavali žetóny za ktoré si mohli ,, kúpiť “ hračky, školské pomôcky a sladkosti. Pre najmenšie ratolesti bol pripravený detský kútik Hopkáčik. Tento rok sme pre deti pripravili veľké prekvapenie. S veľkej diaľky k nám zavítala zábavná dvojica Maša a Medveď. Deti mali možnosť si s nimi zasúťažiť, odfotiť sa a užiť si s nimi veľa zábavy.

Týmto sa chceme poďakovať všetkým sponzorom, ktorý akokoľvek prispeli na túto akciu, bez vás by sa táto skvelá akcia konať nemohla. Ďakujeme všetkým animátorom, každému kto pomohol. Najväčšie ĎAKUJEME patrí nášmu nebeskému Ockovi za to že dohliadal na celú akciu, doprial nám pekné počasie a že sa nikomu nič nestalo.

Milé deti, užite si leto naplno, oddýchnite a nezabúdajte na modlitbu. Uvidíme sa na ďalších akciách a tešíme sa na ďalší ročník DPP kedy znovu spoločne zahájime ďalšie leto.

S láskou vaši animátori.