Spevokoly a organisti

V našej farnosti pôsobí niekoľko spevokolov:

  • spevokol EFETA účinkuje pod vedením Dariny Plevjakovej, Jozefa Oselského-(klávesy) a gitaristu Martina Kozáka. Zbor má 11 členov.
  • spevokol JOCHOSEBRI-NAJOMA, trojčlenny zbor pod vedením Jozefa Oslského. (Jochimová-Oselský-Brišáková/ Natália-Jozef-Mariana)
  • spevokol detí sa v súčasnosti formuje, aby mohol spríjemňovať sv. omše za účasti detí. Vedie ho Mgr. Gabika Čulová a p. Katarína Jurčáková

 

ORGANISTI:

Alžbetka Sivoňová – 0902 714 749

Bc. Jozef Oselský – 0910 407 303

Organistu na svadobný obrad alebo pohreb je potrebné si vždy pýtať, pretože nie každý z nich vždy môže. A je na Vás koho si vyberiete, alebo chcete aby Vám hral na svadbe alebo pohrebe. Preto netreba považovať za samozrejmosť, že na všetkých obradoch niekto z týchto organistov bude hrať. Snahou je, aby hlavne sviatky a nedele neboli bez organistu. 

 

 

15. výročie založenia spevokolu Maranatha

V nedeľu 14. novembra 2010 oslávil náš spevokol Maranatha 15. výročie svojho vzniku.
Pri tejto príležitosti sme slávili slávnostnú svätú omšu, ktorú celebroval bývalý rabčiansky kaplán Štefan Holubkovič.

Všetkým členkám – najmä šéfke spevokolu Kataríne Budzelovej gratulujeme aj k výročiu aj k CDčku, ktoré spevokol vydal a ďakujeme za službu farskému spoločenstvu.