Sv. Mikuláš v kostole pre deti

MikulašM1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9

 

Prekvapením pre deti bolo, že už sv. Mikuláš (3.12.) začal aj keď o niečo skôr svojou návštevou dobrých deti . Prišiel nečakané zadným vchodom kostola a za zvuku organa a zvoncov so svojimi anjelmi. Deti privítali a pekne zaspievali Mikulášovi, za čo im aj poďakoval a rozdal sladkú odmenu.

Autor: Bc. Jozef Oselský