Poďakovanie za úrodu aj s misionárom

http://www.youtube.com/watch?v=H-s7wr0VVQE&feature=youtu.beSONY DSC

SONY DSC SONY DSCSONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSCSONY DSCSONY DSC

V nedeľu 29.9.2013 bol v našom kostole  P. Robert Balek SVD misionár v Rusku v Moskve.

Odslúžil sv. omše o 7:00, 9:15 a 11:00 hod. s misijnou kázňou a po sv. omši o 11:00 hod. predstavíl v misijnej prezentácii svoju misiu v Rusku a porozprával zážitky zo svojej práce v Irkutsku na Sibíri a v Moskve spolu s fotografiami a suvenírmi. Ponúkol aj možnosť podporiť misie a to konkrétne možnosť podporiť opravu kostola Sv. Oľgy v Moskve, keďže to bol kedysi nočný klub. Pri východe z kostola preto bola možnosť zakúpiť si 5-Eurovú „Tehličku chrámu Sv. Oľgy v Moskve“ s tým, že na každú tehličku mohol darca napísať meno a priezvisko jednej osoby, ktorú chcel vložiť do úmyslov 12 sv. omší, ktoré sa v chráme Sv. Oľgy v Moskve už slúžia a budú slúžiť každý rok za všetkých darcov a živých alebo zosnulých zapísaných na tehličkách, kým bude chrám existovať. Pomôže sa tak nielen chrámu ale aj sebe a svojim blízkym. Pán Boh zaplať.

Pri ďakovnej sv. omši o 9:15 mladí v krojoch niesli nekvasený chlieb a hrozno z vinohradu, ovocie a zeleninu, chlieb a víno. Počas nesenia týchto darov hrali heligonkári obľúbenú pieseň – Večer keď zazneje Márii zvona hlas……..

29.9.2013 SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC

autor: Bc. Jozef Oselský