Združenie mariánskej mládeže

Združenie marianskej mládeže je celosvetové kresťanské združenie. Jeho cieľom je vychovávať všetkých členov k životu viery podľa vzoru Ježiša Krista. Poznávanie Krista a pohľad na Máriin príklad sú piliere nášho spoločestva.


História ZMM

18. Júla 1830 sa Panna Mária zjavila v kaplnke Dcér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul Kataríne Labouré. Počas zjavenia poverila panna Mária svätú Katarínu, aby založila Združenie máriinych detí:

„ Želam si, aby boli spoločenstvá mládeže, ktoré budú šíriť úctu k Nepoškvnenému Počatiu pomocou Zázračnej medaily. Ja im vyprosím mnoho milostí a budem ich zvlášť ochraňovať.“

ZMM pôsobí v 46 krajinách sveta a má okolo 200 000 členov. Medzinárodné centrum sídli v Madride. Na Slovensku prvé spoločenstvo vzniklo v roku 1861 v Nitre. ZMM je súčasťou medzinárodného združenia Mariansko – Vincentskej mládeže a na Slovensku má 2700 členov.

Spoločenstvo ZMM sa zakladá dňom prijatia mladých za čakateľov alebo členov do spoločenstva. V Rabči to bol deň 8. 12. 1999 na sviatok Počatia Nepoškvrnenej Panny Márie Rozpoznávacím znakom združenia je Zázračná medaila Panny Márie. Je vyrobená z lacného kovu, aby bola dostupná pre každého a rozšírila sa do celého sveta. Každý člen ZMM nosí zázračnú medailu pri sebe ako prejav dôvery a lásky k Panne Márií.

Mottom združenia sú slová modlitby:

„Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame.“